Tilsynet ble gjennomført i perioden 14.-23. juni 2023. 

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan KCAD sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til drift, vedlikehold og løfteoperasjoner i boreområdene på Askeladden.

Resultat

Vi identifiserte seks avvik knyttet til:

  • Underlag for kompetanse om innretningens barrierer
  • Trening og øvelse
  • Vedlikehold
  • Vedlikeholdsprogram
  • Vedlikeholdseffektivitet
  • Etterlevelse av styrende dokumentasjon

Videre identifiserte vi to forbedringspunkt knyttet til:

  • Funksjonsprøving av utblåsingssikringsventilen (BOP)
  • Skilting og merking av sikkerhetskritisk utstyr

Hva skjer videre?

Vi har bedt KCA Deutag Drilling redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 29. september 2023.