Tilsynet ble gjennomfør 10. – 16. juni 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere Equinor sin oppfølging av drift og vedlikehold for konstruksjon, maritime systemer og stigerør og å se til at selskapet har en helhetlig tilnærming til sikker drift og opererer i henhold til egne krav og myndighetskrav.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Mangler ved styring av vedlikehold
  • Planlegging og prioritering av vedlikehold
  • Opplæring knyttet til maritime systemer

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Stabilitet
  • Forankringssystem

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Fristen for dette er satt til 15. oktober 2021.