Se også faktanettstedet rnnp.no for oversikt over historiske data knyttet til indikatorer for tilløpshendelser med potensiale for storulykker, og resultater fra spørreskjemaundersøkelsen om arbeidsmiljø og sikkerhet.