Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 27. november til 5. desember 2018. 

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til styring av materialhåndtering og beredskap på Gudrun.

Vi ønsket å følge opp at Equinor jobber systematisk for å forebygge storulykker. 

Resultat

Hovedinntrykket etter tilsynet var godt. Vi identifiserte imidlertid fire avvik og tre forbedringspunkt.

Avvikene gjaldt vedlikehold og kontroller av løfteutstyr utført av sakkyndig virksomhet, løst løfteutstyr, lastedekk og før- og etterbrukssjekk av offshorekran som del av beredskapsplanen.

Forbedringspunktene gjaldt roller og ansvar knyttet til fagansvarlig logistikk, løfteoperasjon og beredskapsorganisasjonens robusthet.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan de vil håndtere de avvikene vi har identifisert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene vi observerte.

Fristen for tilbakemelding er satt til 19. mars 2019.