Mer om varsling

Varsling av kritikkverdige forhold og varsling om mulig brudd på arbeidsmiljøloven

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (i arbeidsgiveren sin virksomhet). For utfyllende informasjon, se Arbeidstilsynets temaside. Les mer om varsling av kritikkverdige forhold.

Varsling om mulig brudd på arbeidsmiljøloven i henhold til §18-2 gjelder melding om forhold som er i strid med loven og  kan benyttes av alle, også de som varsler om andres  arbeidsplass. I varslingsskjemaet er det enkelte utfyllingsbokser som bare er relevante for de som varsler om forhold på egen arbeidsplass. Her kan det eventuelt skrives «ikke relevant».