Mål

Ptil førte i dagene 19.–21.9.2016 tilsyn med Safe Scandinavia. Hensikten med tilsynet var blant annet å følge opp hvordan Prosafe hadde håndtert avvik som ble påvist i tilsyn i september 2015. Flere av disse avvikene viste seg ikke å være fulgt opp av selskapet. Ptil ser på dette som et alvorlig brudd på regelverkets krav til oppfølging og avviksbehandling.

Resultat

Tilsynet identifiserte i tillegg 12 avvik og 8 forbedringspunkter.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 15. januar 2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.