Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 25. januar til 7. april 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Seadrill sikret etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer på West Linus.

Resultat

Det ble identifisert syv avvik knyttet til:

  • Oppfølging av barrierer
  • Vedlikeholdsprogram
  • Klassifisering
  • Dokumentasjon
  • Underlag for kompetanse om innretningens barrierer
  • Trening og øvelse
  • Skilting og merking av sikkerhetskritisk utstyr

Hva skjer videre?

Vi har bedt Seadrill innen 20. juni 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.