I perioden 4.til 7. mars 2019 førte vi tilsyn med beredskap og logistikk om bord på Scarabeo 8.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere Saipem sin styring av beredskap og materialhåndtering om bord på Scarabeo 8.

Resultat

​Under tilsynet ble det avdekket alvorlige brudd på regelverket og vi gir derfor Saipem varsel om pålegg. Tilsynet avdekket at tidligere avvik innen beredskap og logistikk ikke har blitt korrigert.

I tillegg avdekket tilsynet nye avvik.

Hva skjer nå?

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå gitt pålegg til Saipem. Fristen for å etterkomme pålegget er 27. mai 2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.