Natt til 24. mars 2015 oppstod det brann i ventilasjonssystemet på den flytende produksjons- og lagerinnretningen Petrojarl Knarr på Knarrfeltet. Brannen oppstod i ventilasjonssystemet som leverte luft til maskinrom under boligkvarteret.

I forkant av brannen hadde det vært et strømutfall som medførte at viftene i ventilasjonsanlegget stoppet. Tilførselen av damp inn til varmeveksleren i ventilasjonsanlegget stoppet imidlertid ikke. Dette resulterte i høye temperaturer i ventilasjonsenheten, hvor luftfilterkassetter ble antent åtte timer senere.

Tekniske undersøkelser foretatt av reder har ikke med sikkerhet klart å identifisere den direkte årsak til at filtrene antente. Dersom brannspjeld ikke hadde fungert kunne det oppstått spredning av røyk inn i boligkvarteret.

Hendelsen førte kun til materielle skader. Brannen ble slokket etter ca. 30 minutter.

Ptils gransking har identifisert flere avvik og forbedringspunkt. Avvikene omfatter både tekniske forhold og beredskapsmessige forhold.

Ptil har bedt Teekay Petrojarl Production AS redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Knarrfeltet

Knarrfeltet ligger i Nordsjøen, cirka 50 kilometer nordøst for Snorre og er bygget ut med Petrojarl Knarrog to havbunnsrammer for produksjon og injisering, tilkoplet en havbunnsmanifold.

Petrojarl Knarr ble installert på feltet i fjerde kvartal 2014, og produksjonen startet 18. mars 2015.

Teekay Petrojarl Production AS (TKPJ) er eier og står for driften av Petrojarl Knarr, mens BG Norge Limited (BG) er operatør for feltet.