Tilsynet ble gjennomført i perioden 8. – 11. mars 2021.

Mål

Målet med aktiviteten var å følge opp at driften av elektriske anlegg og kravene til ansvarshavende for elektriske anlegg ivaretas i henhold til regelverket. Det ble også fulgt opp at tekniske sikkerhetssystemer og prosessanlegg driftes og vedlikeholdes i henhold til kravene.

I tillegg ble avvik fra tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet på Petrojarl Knarr FPSO i 2020 gjennomgått. Vi fulgte også opp status på Altera sine tiltak etter tilsyn med integritetsstyring av fleksible stigerør, overføringsledninger og tilhørende sikkerhetsutstyr i 2016.

Resultat

Det ble identifisert ti avvik knyttet til:

 • Korrigering av tidligere avvik
 • Ventilasjonssystemene
 • Brannbekjempelse
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Sikkerhetssystemer
 • Vurdering av brannmotstand
 • Oversikt over status for sikkerhetssystemer – knivlogg/laskelogg
 • Elektriske anlegg og installasjoner
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Vedlikeholdsprogram

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

 • Ytelsesstandarder
 • Alarmsystem og funksjoner i CCR
 • Mangler i teknisk dokumentasjon for brann og gass systemet

Hva skjer videre?

Vi har bedt Altera redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.