Tilsynet ble gjennomført i perioden 3. januar til 2. februar 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at OKEA sin styring og oppfølging av materialhåndtering og vedlikeholdsstyring, inkludert arbeid i høyden, er i henhold til selskapets og myndighetens krav.

Resultat

Vi identifiserte tre avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Spesialdesignet løfteutstyr (SDLA)
  • Oppfølging av kontraktører kran og løft
  • Vedlikeholdsprogram

Videre identifiserte vi fire forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

  • Materialhåndteringsplan
  • Arbeid i høyden
  • Verneinnretning ved slangestasjoner
  • Prioritering av vedlikehold

Hva skjer videre?

Vi har bedt OKEA redegjøre for oss, innen 31 mars, hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert.