Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 7. mai til 24. november 2021.

Bakgrunn

Dette tilsynet var en oppfølging av en tilsvarende tilsynsaktivitet mot Rowan i 2020, hvor selskapet informerte om endringer både i organisering av virksomheten og introduksjon av nytt vedlikeholdsstyringssystem felles for Valaris internasjonalt.

Mål

Målet med tilsynet var å skaffe oss informasjon og kunnskap fra Rowan om oppfølging av endringer i styringssystemet. Det ble særlig lagt vekt på selskapets vedlikeholdsstyring og støttefunksjoner utenfor Norge, innenfor utvalgte fag.

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik. Dette gjaldt:

  • Oppfølging av endringer i støttefunksjoner
  • Sikring av norsk regelverkskompetanse og ansvarsforhold
  • System for arbeidstillatelse
  • Kontroll med sviktmekanismen ekstern lekkasje

Hva skjer nå?

Vi har bedt Rowan innen 12. april 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.