Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 16. til 19. august 2022. 

Mål 

Målet var å føre tilsyn med at Equinor ivaretar krav til maritime operasjoner og anlegg på sine faste flytende innretninger i henhold til regelverket. 

Resultat 

Tilsynet identifiserte fire avvik og tre forbedringspunkter. 

Avvikene var knyttet til: 

  • Initialstabilitet (GM) 
  • Vedlikeholdsprogram for over bord sjøvannsventiler 
  • Reserveoppdrift i dekket 
  • Dokumentasjon av hovedsikkerhetsfunksjon 

Forbedringspunktene var knyttet til: 

  • Udokumentert fjerning av foring på linkarm 
  • Oppdatering av prosedyrer og dokumentasjon 
  • Merking og tilkomst til ballastventiler 

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Equinor innen 10. november 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.