AKOFS har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen AKOFS Seafarer.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 15. – 117. januar 2020 førte vi tilsyn med elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring på AKOFS Seafarer. Den delen av tilsynet som omfattet elektriske anlegg var samordnet med tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS). Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert ti avvik knyttet til:

  • SUT-søknaden
  • Prosjektgjennomføring og ferdigstillelse
  • Barrierestyring
  • Tennkildekontroll
  • Nødbelysning
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Elektrotekniske systemanalyser
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Opplæring, trening og øvelse
  • Vedlikeholdsstyring og preservering

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til utkobling av sikkerhetssystemer.

Hva skjer nå?

Vi har bedt AKOFS redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.