Mål

Målet med aktiviteten var å se til at integritets- og barrierestyringen for fleksible stigerør, system for trykksikring/nødavstengning og maritime systemer er i henhold til selskapet sine egne krav og krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til rapportering og oppfølging i vedlikeholdssystem.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Integrering av konstruksjoner – barrieresystem
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Rutiner for kritiske operasjoner
  • Styring av kompetanse
  • Alarmhåndtering av sentralt kontrollrom
  • Designlast for fleksible stigerør

Statoil Petroleum as har fått frist til 15. mars 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.