Tilsynet ble gjennomført fra 14. til 18. februar 2022.

Mål

Målet var å føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av aktiviteter i forbindelse med materialhåndtering på boredekk. Materialhåndtering generelt om bord var også inkludert i oppgaven.

Tilsynet inkluderte verifisering av om planlegging og utførelse av operasjoner innen logistikk var i henhold til krav, og vi fulgte opp håndtering og vedlikehold av løfteutstyr.

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik knyttet til:

  • Planlegging og tilrettelegging av arbeid i forbindelse med materialhåndtering
  • Oppbevaring og system for oppfølging av løst løfteutstyr i boreområdene
  • Vinsjer i boreområder
  • Vedlikehold av løfteutstyr

Vi observerte i tillegg ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Operasjonelt ansvarlig for løfteoperasjoner

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 20. april 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.