Tilsynet ble gjennomført i perioden 30.4 - 7.5.2021

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Vår Energi sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av tekniske barrierer og vedlikehold ved drift av Goliat FPSO innenfor fagdisipliner teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og vedlikeholdsstyring.

Resultat

Det ble identifisert seks avvik knyttet til:

  • Barrierestyring
  • Avviksbehandling
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Overtrykksikring
  • Vedlikeholdsprogram
  • Prosedyrer

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Klassifisering av systemer og utstyr
  • Alarmbelastning i kontrollrommet
  • Underlag for etablering av ytelseskrav for noen PSV’er var ikke tilgjengelig

Hva skjer videre?

Vi har bedt Vår Energi redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av forbedringspunktene. Svarfrist er satt til 19. august 2021.