I perioden 18. til 21. juni 2018 førte vi tilsyn med styring av beredskap, vedlikehold og teknisk sikkerhet i forbindelse med forberedelser til bruk av Floatel Endurance.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med Floatel Internationals styring av beredskap, egen oppfølging, vedlikehold og teknisk sikkerhet ombord på Floatel Endurance. 

Resultat 

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til planlegging, nødavstengingssystem, ventilasjonssystem i boligkvarter, vedlikeholdsstyring, preservering, egen oppfølging av vedlikehold og evakuering fra heis. Vi observerte også forbedringspunkt når det gjelder system for trening av beredskapsorganisasjonen, oppfølging av avvik fra regelverket, batterinødlys, vedlikeholdssystem – slangeregister og sikring av løst inventar innvendig.

Vi har bedt Floatel International innen 15. august 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om deres vurdering av de forbedringspunktene vi observerte