Statistikk

Vi samlar inn vanleg besøksstatistikk for nettstaden, også ved hjelp av informasjonskapslar (cookies). Vi brukar denne informasjonen til å analysere bruken av nettsidene våre og for å forbetre og vidareutvikle innhaldet på nettstaden.

Eksempel på kva nettstatistikken gir oss informasjon om:

  • kor mange besøkande vi har til sidene
  • kva sider som vert besøkt
  • kor lenge besøket varar
  • kor dei besøkande kjem frå (geografisk by/land)
  • kva nettlesar som vert brukt
  • kva søkeord som vert brukte

Vi brukar analyseverktøyet Monsido til dette formålet.

Ingen av opplysningane vil bli brukte til å identifisera enkeltpersonar. Informasjonskapslane og statistikken vert berre brukt i samband med drift og vidareutvikling av nettstaden.

Nyheitsbrev

Du kan abonnere på nyheitsbrev slik at du får ein e-post frå oss når vi legg ut nyheiter eller annan informasjon her på nettstaden. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere namn og e-postadresse. Desse opplysningane vert lagra i ein eigen database.  

Opplysningane om deg vert berre brukte til å sende deg nyheitsbrev. Dersom du vel å avslutte abonnementet, vert opplysningane om deg sletta.

Personopplysningar

Enkelte sider på havtil.no inneheld skjema for påmelding til ulike arrangement. Personopplysningar som vert samla inn via slike skjema vert berre brukte i samband med avviklinga av arrangementet.

Personvernombod

Havtil har et eige personvernombod. Kontakt Nina Lie dersom du har spørsmål om personvern.