Andre internasjonale samarbeidsorganisasjonar

Bilateralt samarbeid

Saman med andre sokkelmyndigheiter i Nord-Europa bidrar Havtil på fagleg nivå til å møte internasjonaliseringa i bransjen innan fleire område, blant anna gjennom utveksling av kunnskap og erfaringar.

Det er etablert avtalar om bilateralt samarbeid til dømes for felt og røyrleidningar som kryssar sokkelgrenser. Desse avtalene regulerer samarbeidet i tilsynet med operatørselskap, felt og innretningar, i tillegg til utveksling av sikkerheitsrelatert informasjon. 

Vidare er det etablert avtalar om bilateralt samarbeid på enkelte fagområde, som til dømes arbeidsmiljø.