Mål

Målet med tilsynsoppgaven var å verifisere samsvar med regelverket innen kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Materialhåndtering
  • Vedlikehold
  • Kompetanse
  • Dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Stillas
  • Håndtering av bulkslanger og last mot forsyningsskip