Tilsynet ble gjennomført fra 28. september til 2. oktober 2020.

I tilsynet ønsket vi å se på hvordan innretningen med samsvarsuttalelse (SUT) håndteres i drift, spesielt med hensyn til styring av stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer og bølger i dekk.

Mål

Målet med tilsynet var å se om styringen av stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer og bølger i dekk var i henhold til relevante forskrifter.

Tilsynet tok utgangspunkt i relevante deler av: 

 • rammeforskriften
 • styringsforskriften
 • aktivitetsforskriften
 • 67/16 Ballastforskriften
 • 878/91 Stabilitetsforskriften
 • 856/87 Byggeforskriften

Resultat

Vi identifiserte seks brudd på regelverket i dette tilsynet. Avvikene omfattet:

 • utilsiktet åpning av ballastventiler
 • oversikt over vanntett integritet
 • værtette dører
 • værtette skyvedører
 • værtette lufterør
 • sekundært kontrollnivå.

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter. Disse var knyttet til GZ-kurver, fribordsplan, vanntette hengslede luker, værtette hydrauliske luker og vanntette skyvedører.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de observasjonene vi har kategorisert som forbedringspunkt. Svarfristen er satt til 26. november 2020.