Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 3. til 7. juni 2019

Mål

Målet med tilsynet var å undersøke hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav og hvordan barrierstyringen bidrar til robuste løsninger på Åsgard B.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi tre avvik. Disse omfattet:

  • Manglende oppfølging
  • Konsekvens av verste brann
  • Testing og oppfølging av brannvannsystemet

I tillegg fant vi forbedringspunkt innenfor følgende områder:

  • Risikoidentifisering for Gjennomgang- og Prioriteringsmøte (GP-møte)
  • Involvering og informasjon om endringer av vedlikeholdet
  • Rapportering av fare- og ulykkessituasjoner

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og om deres vurdering av de forbedringspunktene vi observerte. Frist for tilbakemelding er satt til 16. oktober 2019.