Tilsynet ble gjennomført i perioden 19. til 27. oktober 2017 i form av møter, samtaler, dokumentgjennomgang, verifikasjon og funksjonstesting hos Aker BP i Stavanger og på Skarv FPSO.

Bakgrunn og mål

Aker BP ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom Det norske oljeselskap og BP Norge. Et av feltene som opereres av Aker BP er Skarvfeltet, som ligger i den nordlige delen av Norskehavet.

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Aker BP etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav knyttet til elektriske anlegg. Tilsynet var spesielt rettet mot ansvarshavende for de elektriske anleggene og det elektriske anlegget på Skarv FPSO.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til arbeid i og drift av elektriske anlegg, teknisk tilstand til elektriske anlegg, nødkraft og avviksbehandling. Det ble i tillegg identifisert forbedringspunkt knyttet til vedlikeholdsstyring, risikoidentifikasjon og robustgjøringstiltak og barrierestyring.