Mål 

Målet med tilsynet var å følge opp at kravene til tennkildekontroll var ivaretatt i henhold til regelverket. Dette omfattet også forhold av teknisk, operasjonelle og organisatorisk karakter. Selskapets barrierestyring av forhold som påvirket tennkildekontroll var også en viktig del av tilsynet. 

Resultat 

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:  

  • Tekniske forhold i felt – tennkildekontroll og elektriske installasjoner 
  • Menneske-maskin grensesnitt og informasjonspresentasjon
  • Rutiner og systemer for overføring av informasjon ved skiftbytte 
  • Vedlikeholdsprogram 

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:  

  • Kartlegging av potensielle tennkilder  
  • Installering og ferdigstilling
  • Trening og kompetanse for kontrollroms-operatører 

Hva skjer videre? 

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 4. november 2020.