Hopp til hovedinnhold

§ 21 Oppfølging

Den ansvarlige skal følge opp at alle elementene i eget og andre deltakeres styringssystem er etablert og fungerer etter hensikten, og at det er et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå.
Oppfølgingen skal bidra til å identifisere tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil og mangler.
Metoder, hyppighet og omfang av oppfølgingen, og graden av uavhengighet i utføringen, skal tilpasses elementets betydning for helse, miljø og sikkerhet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med oppfølging menes oppfølging av egen organisasjon, deriblant systemrevisjoner, ledelsesgjennomganger, egenbedømmelser, verifikasjoner, valideringer, målinger og kartlegginger, se også standardene NS-EN ISO 9000 kapittel 3.11 og 3.13 og NS-EN ISO 9004 kapittel 8 og standardens tillegg A på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Oppfølging omfatter også oppfølging av andre deltakeres organisasjon, jf. rammeforskriften § 18.

Shelf Drilling – Shelf Drilling Barsk – SUT-tilsyn – vedlikeholdsstyring

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Pålegg til Okea etter gransking av hendelse med personskade på Brage

Publisert: 3. juni 2024

Avvik

Equinor - Sleipner og Sture - kjemikaliestyring

Publisert: 7. mai 2024

Avvik

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

Equinor – Erfaringsoverføring og læring fra store modifikasjoner

Publisert: 23. november 2023

Avvik

Aker BP - Alvheim - kontrollrom

Publisert: 9. oktober 2023

Avvik

KCAD – Askeladden – drift, vedlikehold og løfteoperasjoner i boreområdene

Publisert: 5. september 2023

Avvik

Equinor - Aasta Hansteen – vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. august 2023

Avvik

Equinor/Beerenberg – Mongstad – person falt fra stillas

Publisert: 11. juli 2023

Avvik

Aker BP - Valhall - styring av materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold og arbeid i høyden

Publisert: 21. juni 2023

Avvik

OKEA - Brage - styring av materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 17. mars 2023

Avvik

Repsol – Yme Inspirer - informasjonssikkerhet for de industrielle IKT-systemene og vedlikehold av alarmhåndteringssystemene

Publisert: 22. februar 2023

Avvik

Equinor – Heidrun – fullintegrerte borekontrakter, implementering av IO3

Publisert: 3. januar 2023

Avvik

Equinor – Statfjord B - sikkerhetssystemer og selskapets oppfølging av SIL i drift

Publisert: 12. desember 2022

Avvik

Seadrill – West Elara – vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. desember 2022

Avvik

Pålegg til Equinor etter tilsyn med Martin Linge A

Publisert: 30. november 2022

Avvik

Equinor – Gullfaks A – styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. november 2022

Avvik

Equinor – Åsgard B – risikostyring nye felttilknyttinger

Publisert: 8. september 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Transocean Offshore – Transocean Equinox – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 28. juli 2022

Avvik

Equinor – Kvitebjørn – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 15. juni 2022

Avvik

Equinor ASA Mongstad - oppfølging av Veltec AS som leverandør

Publisert: 30. mai 2022

Avvik

Equinor – Johan Sverdrup – bemannede undervannsoperasjoner

Publisert: 3. mai 2022

Avvik

Seadrill – vedlikehold

Publisert: 19. april 2022

Avvik

Equinor – Oseberg – barrierestyring

Publisert: 25. mars 2022

Avvik

Transocean – vedlikehold

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Rowan – vedlikehold - endringer i organisering, støttefunksjoner og styringssystem

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Rowan – selskapets oppfølging

Publisert: 22. februar 2022

Avvik

Neptune – avvikshåndtering

Publisert: 7. februar 2022

Avvik

Island Offshore – Island Constructor – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. januar 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Equinor og Transocean - brønnplanlegging og automatisert borekontroll - Transocean Enabler

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

Equinor - styring av løfteoperasjoner og system for sikker materialhåndtering i selskapet

Publisert: 24. november 2021

Avvik

Seadrill - selskapets oppfølging

Publisert: 18. november 2021

Avvik

Gassco – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 7. oktober 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – oppfølgingstilsyn

Publisert: 13. september 2021

Avvik

Equinor – tilsyn med utvalgte operasjonsgrupper

Publisert: 22. juli 2021

Avvik

Wintershall Dea – Brage – brønnintegritetsstatus

Publisert: 8. juli 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – vedlikeholdsstyring

Publisert: 8. juli 2021

Avvik

Vår Energi - Goliat FPSO - styring av tekniske barrierer og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Tjeldbergodden - gransking av hendelse med turbinhavari og brann

Publisert: 24. juni 2021

Avvik

Equinor - Visund - teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljøstyring

Publisert: 17. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av Johan Castberg-prosjektet

Publisert: 1. juni 2021

Avvik

Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 6. mai 2021

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av Hammerfest LNG

Publisert: 22. april 2021

Avvik

Pålegg til Gassco og Equinor – Kårstø – gransking av elektrohendelse med personskade

Publisert: 11. mars 2021

Avvik

Equinor - Sture – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. februar 2021

Avvik

Vår Energi – Goliat – driftstilsyn elektriske anlegg

Publisert: 26. januar 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

Equinor – Martin Linge – kontroll-, overvåkings- og sikkerhetssystemer

Publisert: 11. januar 2021

Avvik

Equinor - Mongstad - oppfølging av overflateprogram

Publisert: 5. januar 2021

Avvik

Equinor - Asta Hansteen - teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 10. desember 2020

Avvik

Pålegg til Equinor – selskapets egen oppfølging

Publisert: 7. desember 2020

Avvik

Gassco – Draupner – vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. november 2020

Avvik

Wintershall Dea – Brage – kran og løft og vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. november 2020

Avvik

Pålegg til Equinor – Hammerfest LNG – storulykke og elektriske anlegg

Publisert: 17. november 2020

Avvik

Pålegg til Equinor – Grane

Publisert: 27. oktober 2020

Avvik

Seadrill – West Mira – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 22. september 2020

Avvik

Repsol – Gyda – kran og løft, stillas og arbeidsmiljø

Publisert: 21. juli 2020

Avvik

Rowan – Rowan Norway – selskapets oppfølging

Publisert: 10. juli 2020

Avvik

Equinor – Troll B – arbeid i høyden, logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 27. mars 2020

Avvik

Dolphin - Borgland Dolphin - arbeidsmiljøstyring og elektriske anlegg

Publisert: 23. mars 2020

Avvik

SUT-Tilsyn Seadrill - West Bollsta - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. januar 2020

Avvik

Pålegg til Rowan - Tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

OMV og Odfjell Drilling - Deepsea Bergen - planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 23. oktober 2019

Avvik

Equinor - Åsgard B - prosessikkerhet, teknisk sikkerhet, vedlikeholdstyring og risikostyring

Publisert: 11. oktober 2019

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Pålegg etter gransking av hendelse med hydrater i sikkerhetsventiler

Publisert: 5. september 2019

Avvik

Equinor – Åsgard B – Pålegg etter gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 19. august 2019

Avvik

Okea – Draugen – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. juli 2019

Avvik

Floatel International - styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Equinor - Sleipner - korrosjon under isolasjon (KUI)

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

KCA Deutag - Egen oppfølging av tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. desember 2018

Avvik

Equinor - Kristin - Materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 18. oktober 2018

Avvik

Point Resources - Jotun B - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 17. september 2018

Avvik

Floatel International - Floatel Endurance - Beredskap, vedlikehold og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Equinor - Gullfaks A - Barrierer og drift

Publisert: 6. juli 2018

Avvik

Equinor - Kristin - Oppfølging etter utfordringer med vibrasjoner og kabelgnag

Publisert: 30. mai 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

KCA Deutag og Statoil - Askepott og Oseberg H - Styring av logistikk og boreoperasjoner

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Wintershall - West Phoenix - Kvalifisering og oppfølging

Publisert: 4. april 2018

Avvik

Pålegg til Transocean - Transocean Spitsbergen - Beredskap og logistikk

Publisert: 21. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Pålegg til Eni - Goliat FPSO - Elektrisk anlegg

Publisert: 6. november 2017

Avvik

Total - Martin Linge FSO - Arbeidsmiljø - Beredskap - Materialhåndtering

Publisert: 18. oktober 2017

Avvik

Statoil - Visund - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 18. september 2017

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 25. juli 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Elektrisk anlegg

Publisert: 17. juli 2017

Avvik

Statoil - Troll C - Beredskap - Logistikk - Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. mai 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Teknisk sikkerhet - Elektriske anlegg - Styring av vedlikehold

Publisert: 15. mai 2017

Avvik

Statoil - Heimdal - Drift - Vedlikehold - Sikkerhetskritisk utstyr - System for trykksikring

Publisert: 12. desember 2016

Avvik

Pålegg til Prosafe etter tilsyn - Safe Scandinavia - Avvikshåndtering

Publisert: 9. desember 2016

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

Dolphin & Wintershall- Borgland Dolphin - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 26. mai 2016

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik

Pålegg til Statoil - Oseberg B og Gullfaks C - Boring og brønn

Publisert: 15. juni 2015

Avvik

Shell - Håndtering og oppfølging av avvik

Publisert: 12. juni 2015

Avvik

Wintershall Norge AS - Brage - Kran og løfteoperasjoner, og styring av vedlikehold

Publisert: 20. april 2015

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold

Publisert: 13. februar 2015

Avvik