Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. juni til 30. juni 2021. 

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at selskapets planlegging, gjennomføring og forbedring av sentrale oppfølgingsaktiviteter er i henhold til myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Oppfølging
  • Selskapets styringssystem

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Indikatorer
  • Matrise for arbeidstakermedvirkning

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Fristen for dette er satt til 22. november 2021.