Tilsynet ble gjennomført i juni 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor i sin styring av risiko på Åsgard B sikrer at problemstillinger angående helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst og at styringen av pågående prosjekt og modifikasjonsaktivitet er i henhold til HMS-regelverket.

Resultat

Tilsynet identifiserte fem avvik og to forbedringspunkt. Avvikene omfattet:

  • Manglende og mangelfull identifisering av ansvar og myndighet - Topside forum
  • Mangler ved utforming av prosedyre
  • Mangler ved avvikshåndtering og oppfølging
  • Mangler ved oppfølging av dispensasjoner
  • Mangler ved informasjon

Forbedringspunktene omfattet:

  • Identifisering av ansvar og myndighet – støygruppen
  • Planlegging, bemanning og kompetanse

Hva skjer nå

Vi har bedt Equinor svare oss innen 16. september 2022.