Tilsynet ble gjennomført i perioden 11. til 15. oktober 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor og boreentreprenøren Transocean kartla og fulgte opp problemstillinger som angikk helse, miljø og sikkerhet, samt etterlevde regelverkskrav knyttet til implementering og bruken av automatisert borekontroll og digital brønnplanlegging. 

Resultat

Det ble identifisert seks avvik knyttet til:

  • Oppfølging
  • Sikring av kompetanse
  • Analyser ved valg av tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger ved implementering av ny teknologi.
  • Tilrettelegging av arbeidet
  • Prosedyrer
  • Overvåking og kontroll av alarmer

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oppdatering av analyser ved programvareendringer.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor og Transocean redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert.

Svarfrist er satt til 31. januar 2022.