Hopp til hovedinnhold

§ 18 Kvalifisering og oppfølging av andre deltakere

Ved kontraktsinngåelsen skal den ansvarlige sikre at entreprenører og leverandører er kvalifisert til å ivareta regelverkets krav til helse, miljø og sikkerhet. Den ansvarlige skal videre følge opp at deltakerne etterlever kravene under gjennomføringen av oppdraget i virksomhet som omfattes av denne forskriften.
Operatøren skal sikre at mangler ved andre deltakeres styring av helse, miljø og sikkerhet blir korrigert og at nødvendige tilpasninger blir gjort mellom eget og andre deltakeres styringssystem for å sikre den nødvendige helheten.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Første ledd synliggjør plikter som den ansvarlige har etter helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og § 7. Første ledd omfatter også andre deltakere enn operatøren, og pålegger for eksempel entreprenører en plikt til å følge opp sine underentreprenører. Når det gjelder operatøren, synliggjør første ledd enkelte elementer i operatørens plikt til å påse som følger av § 7, andre ledd.
Denne bestemmelsen berører forholdet mellom operatørens styringssystem og systemet til andre deltakere. Bestemmelsen innebærer at operatøren, for å sikre at helheten blir ivaretatt, skal vurdere de andre systemene før, under og etter kontraktsinngåelse, så vel som under gjennomføring av aktivitet.
Andre ledd sammenholdt med § 17, eller sammenholdt med annen norsk lovgivning, innebærer at operatøren skal legge andre deltakeres styringssystem til grunn så langt som mulig. Operatøren skal imidlertid ta stilling til egnetheten til disse styringssystemene ut fra den aktiviteten som skal utføres, og avgjøre om det er behov for å sette i verk korrigerende tiltak. Det bør vises varsomhet med å gripe inn i allerede etablerte styringssystemer. Annen norsk lovgivning kan være forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter og forskrifter under maritim lovgivning.

Vår Energi og Transocean - planlegging og gjennomføring av leteboring

Publisert: 11. juni 2024

Avvik

AKOFS Offshore/Archer – AKOFS Seafarer - styring av arbeidsmiljø for egne ansatte og entreprenører

Publisert: 19. september 2023

Avvik

Wellesley Petroleum og Odfjell drilling – planlegging og gjennomføring av leteboring

Publisert: 4. september 2023

Avvik

OKEA - Brage - styring av materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 17. mars 2023

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 8. september 2022

Avvik

Equinor - AKOFS Seafarer - planlegging og gjennomføring av brønnintervensjonsaktiviteter

Publisert: 28. juli 2022

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Nordkapp – materialhåndtering

Publisert: 21. juni 2022

Avvik

Equinor - Gina Krog- styring av oljelasting og dynamisk posisjonering

Publisert: 7. desember 2021

Avvik

Neptune - Gjøa - integritet av konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 16. november 2021

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av Johan Castberg-prosjektet

Publisert: 1. juni 2021

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 7. april 2021

Avvik

Pålegg til Valaris - Rowan Stavanger - gransking av hendelse med utblåsningsventil

Publisert: 18. mars 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

Equinor - Mongstad - oppfølging av overflateprogram

Publisert: 5. januar 2021

Avvik

Aker BP – Hod – prosjektering av stålunderstell og fundamentering

Publisert: 2. november 2020

Avvik

Seadrill – West Mira – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 22. september 2020

Avvik

Aker BP - Ærfugl - design og fabrikasjon av EHTF produksjonsrør

Publisert: 19. mars 2020

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - stimuleringsoperasjon fra fartøy

Publisert: 9. juli 2019

Avvik

Pålegg til Aker BP - Ula D og P - logistikk og styring av helserisiko

Publisert: 23. mai 2019

Avvik

Seadrill – West Hercules – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 8. mai 2019

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 15. mars 2019

Avvik

KCA Deutag/Equinor - Askeladden - Logistikk og boreoperasjoner

Publisert: 29. november 2018

Avvik

Equinor - Kristin - Materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 18. oktober 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Wintershall - West Phoenix - Kvalifisering og oppfølging

Publisert: 4. april 2018

Avvik

Statoil - Troll C - Beredskap - Logistikk - Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. mai 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 17. april 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Island Offshore - Statoil - Island Frontier - Arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 7. september 2015

Avvik

Det Norske - Ivar Aasen - Prosjektstyring og fabrikasjon av rørledninger

Publisert: 29. juni 2015

Avvik

Maersk Drilling - Mærsk Giant - Gransking av livbåthendelse

Publisert: 8. april 2015

Avvik