Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. til 11. juni 2021. 

Mål

Målet var å følge opp ansvarsforhold i Equinor og hvordan det ble sikret at styringssystemet for materialhåndtering, løfteoperasjoner og løfteutstyr var i samsvar med våre forskriftskrav. Tilsynet dekket både operasjonelle og tekniske forhold, og vi har sett på både implementering og etterlevelse av kravene på tvers av Equinor sine driftsenheter, innretninger og i prosjekter.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert ett avvik knyttet til etterlevelse av krav.

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkter.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.

Svarfrist for dette er satt til 3. desember 2021.