Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 1. mars 2018.

Mål

Målet med tilsynet var å få belyst og verifisert Wintershalls prosesser og spesifikke aktiviteter som operatør i forbindelse med kontraktsinngåelsen og gjennomføring av rigginntaket.

Tilsynet ble gjennomført i etterkant av pålegget vi ga North Atlantic Drilling 23. mars 2018.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til påseplikten og ved etterlevelse av Wintershalls rigginntaksprosess, herunder oppfølging av interne prosedyrer.

Videre ble det påvist avvik fra prosedyrekrav som ikke var avviksbehandlet i selskapets styringssystem.

Wintershall har fått frist til 12. april 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Phoenix er av typen moss Maritim CS50 og opereres av North Atlantic Drilling (tidligere Seadrill Management AS).