Tilsynet ble gjennomført i perioden 17. til 25. august 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Aker BP ivaretar regelverkets krav til design, utvikling og drift av kontrollrom og andre forhold som er relevante i tilknytning til dette.

Hensikten var å følge opp den nåværende situasjonen i kontrollrommet og sjekke hvilke vurderinger og tiltak som Aker BP har gjort for å istandsette kontrollromsoperatørene til å integrere de nye undervannsutbyggingene i drift.

Oppfølging av avvik

I tråd med innhold i varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan aktøren har håndtert enkelte tidligere påviste avvik som del av dette tilsynet.

Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger av 31.01.2022:

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert tre avvik knyttet til:

  • Tilrettelegging av arbeid
  • Styringssystemet
  • Avviksbehandling

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til kompetanse på tvers av automasjon og metering.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 31. oktober 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.