Tilsynet ble gjennomført i perioden 27. februar til 08. juni 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å undersøke hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav innen teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til operatørens egne tilsyn med elektriske anlegg.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til vedlikehold.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av den observasjonen vi har kategorisert som forbedringspunkt. Svarfristen er satt til 8. januar 2021.