Mål

Målet med aktiviteten var å vurdere om selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner er i samsvar med regelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Risikovurdering og tiltaksplan
 • Opplæring
 • Ståltau
 • Kontroll av kraner og utsettingsarrangementer
 • Mottakskontroll av løfteutstyr
 • Materialhåndteringsplan
 • MOB-båt
 • Redningsflåte
 • Stillas
 • Eksoseksponering av brannpumpe

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Tekniske forhold av offshorekranene
 • Bumpere
 • Tilkomst