Tilsynet ble gjennomført i perioden 3. til 11. desember 2020 og omhandlet styring av helserisiko i arbeidsmiljøet og tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning på Sture. 

Mål 

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan Equinor og deres leverandør Linjebygg styrte helserisiko i arbeidsmiljøet for ansatte på anleggetI tillegg ønsket vi å vurdere tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning på anlegget. 

Resultat 

Tilsynet identifiserte tre avvik innenfor områdene: 

  • Analyser av arbeidsmiljøet 
  • Oppfølging
  • Opplæring av verneombud og AMU-medlemmer 

 Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til: 

  • Opplæring og informasjon om helserisiko i arbeidsmiljøet 
  • Arbeidsmiljøutvalget 

 Hva skjer nå? 

Vi har bedt Equinor innen 8mars 2021 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.