I perioden 3. til 5. juni 2019 førte vi tilsyn med Floatel og deres styring av arbeidsmiljørisiko på Floatel Superior.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets styring av arbeidsmiljørisiko er i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert fire avvik knyttet til:

  • Styring og oppfølging av arbeidsmiljørisiko
  • Arbeidsmiljøutvalg
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Norsk språk

Hva skjer nå?

Vi har bedt Floatel gjøre rede for hvordan avvikene vil bli håndtert. Fristen for tilbakemelding er satt til 20. august 2019.