Tilsynet ble gjennomført i perioden 1. til 6. april 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor følger opp Veltec AS som leverandør. Herunder hvilke rammer Veltec gis til å kunne jobbe i henhold til interne og eksterne krav, samt hvordan Equinor Mongstad følger opp at leverandøren etterlever disse inne på anlegget.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert ett avvik knyttet til oppfølging av andre deltakere og andre arbeidstakere.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor ASA Mongstad innen 17. juni 2022 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.