Mål

Målet med oppgaven var å verifisere at Totals styring av arbeidsmiljø, beredskap og materialhåndtering under ombyggingen av MT Hanne Knutsen til Martin Linge FSO var i samsvar med regelverkets krav. Delmål for aktiviteten var å vurdere selskapets oppfølging og ferdigstillelse med henblikk på system for kvalitetssikring, kvalitet på overføring av informasjon til drift i forbindelse med vedlikeholds tilkomst og materialhåndtering, og dokumentasjonskrav til ferdigstillelse.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til tilrettelegging og adkomst i forbindelse med offshorekran.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Avviksbehandling
  • Aksjoner etter arbeidsmiljøaktiviteter
  • Eksponering for arbeidsmiljøfaktorer
  • Hydrokarboneksponering

Total E&P Norge as har fått frist til 30. oktober 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.