Tilsynet omfattet også generelle forhold innenfor teknisk integritet og barrierestyring.

Bakgrunn

I løpet av 2017 ble det kjent at Kristin hadde store utfordringer med vibrasjoner og kabelgnag. Vi hadde samtaler og møte med Equinor høsten 2017 for å bli kjent med status og de tiltak som Equinor hadde iverksatt for å ivareta integriteten på Kristin.

Vibrasjoner og kabelgnag er i hovedsak knyttet til Tyrihansmodulen og skyldes i stor grad de høye hastighetene i prosessanlegget som oppstod som et resultat etter omlegging til lavtrykksproduksjon i 2014.

Som et resultat av at Equinor ikke hadde klart å få fullstendig oversikt over utfordringene med kabelgnag og vibrasjoner ble det iverksatt en forsterket innsats på dette høsten 2017. Equinor utførte i tillegg en intern revisjon på tekniske barrierer på Kristin med hovedvekt på å hindre lekkasje (vibrasjon) og tennkildekontroll (kabelgnag).

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp Equinor sitt arbeid med å ivareta integriteten på Kristin og var i hovedsak rettet mot forholdene som gjaldt vibrasjon og kabelgnag.

Vi ønsket å se resultatene etter iverksatte tiltak samt få kjennskap til hvilken læring som er tatt ut underveis i forbindelse med utbedringene. Vi ønsket også å få presentert et oppdatert risikobilde for Kristin.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Rapportering av fare- og ulykkessituasjoner
  • Oppfølging av etablert styringssystem
  • Klassifisering av sikkerhetskritisk utstyr

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkter.

Equinor har fått frist til 15. juni 2018 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.