Hendelsen på Åsgard B 13. mars 2019 skjedde i forbindelse med nedrigging av en luftdrevet kjettingtalje og løpekatt på innretningens hoveddekk. Den 83 kilo tunge løpekatten falt da fra løftebjelken og ned på dekket, en høyde på cirka fem meter. 

Et arbeidslag på tre personer var involvert i hendelsen. En av disse ble sneiet av den fallende løpekatten og ble skadet.

Direkte og bakenforliggende årsaker

Vår gransking har vist at de direkte årsakene til hendelsen var:

  • Mangelfull sikring av løpekatt, kjettingtalje, paller og pallekarmer.
  • Manglende kommunikasjon mellom operatør av gaffeltruck og personell oppe på stillaset, samt manglende etterlevelse av forbud om å komme under hengende last.
  • Manglende festepunkter på løpekatten som gjorde at det ikke var mulig verken å sikre den eller å håndtere den med løfteutstyr på en forsvarlig måte under demonteringen.

Bakenforliggende årsaker til hendelsen er flere og sammensatte. Disse er nærmere beskrevet i granskingsrapporten, men er hovedsakelig knyttet til valg av utstyr og metode for nedrigging av kjettingtaljen og løpekatten.

Faktisk og potensiell konsekvens

Den faktiske konsekvensen av hendelsen var begrenset til førstehjelpsskade på operatøren av gaffeltrucken, skade på løpekatten og merke i dekket.

Ved ubetydelig endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for alvorlig personskade eller død for operatøren av gaffeltrucken.

Avvik

Granskingen har identifisert avvik knyttet til:

  • Mangler i styringssystem
  • Metode for nedrigging av løpekatt
  • Mangelfull planlegging og risikovurdering
  • Roller og ansvar
  • Person befant seg under hengende last
  • Oppfølging
  • Varsling av hendelsen

Pålegg

På bakgrunn av funnene i granskingen har vi gitt Equinor pålegg.

Frist for å etterkomme pålegg settes til 1.10.2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.