Tilsynet ble gjennomført fra 22. til 28. oktober 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at selskapets planlegging, gjennomføring og forbedring av sentrale oppfølgingsaktiviteter er i henhold til myndighetenes krav.

Resultat

Tilsynet identifiserte tre avvik. Dette gjaldt:

  • Styringssystem
  • Oppfølging
  • Selskapets vurdering av egen oppfølging

I tillegg observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette omfattet:

  • Informasjon om risikoforhold
  • Oppgavefordeling

Hva skjer nå?

Vi har bedt Rowan innen 15. mars 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.