Tilsynet ble gjennomført fra 26. til 30. september 2022.

Bakgrunn

Sikkerhetssystemene er vesentlige for å oppdage unormale tilstander, hindre at disse utvikler seg, og begrense skadene ved ulykker. Gjennom test- og vedlikeholdsaktiviteter skal aktørene sikre at systemene møter forutsetninger som ble gjort ved design og ved senere modifikasjoner.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Equinor håndterer sikkerhetssystemer i drift, og rette oppmerksomhet mot oppfølging av ytelseskravene som gjelder for sikkerhetssystemene, spesielt mot SIL i drift, slik at sikkerhetsnivået holdes ved like og at det settes i verk forbedringstiltak der det er behov for forbedring.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi avvik relatert til:

  • Utførelse av årlig test av nødavstenging (ESD)
  • Prosedyrer og oppfølging av sikkerhetskritisk utstyr - gassdetektorer
  • Oppfølging av SIL-krav for utblåsningsventil (BOP) med kontrollsystem

Vi identifiserte også forhold som er kategorisert som forbedringspunkt.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 19. desember 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunkt som ble observert.