Tilsynet ble gjennomført i perioden 12. juni til 22. september 2023.

Mål

Målet var å føre tilsyn med hvordan Equinor samler inn, ivaretar, formidler og sikrer at erfaring og læring blir brukt i forbedringsarbeidet, slik at det bidrar til kontinuerlig forbedring av HMS.

Resultat

Vi identifiserte ett avvik knyttet til oppfølging av elementer i styringssystemet.

Videre identifiserte vi to forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

  • At ikke all relevant læring hentes inn og bearbeides
  • Bruk av erfaringskunnskap i egen virksomhet

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor om å redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert. samt gi oss sin vurdering av de identifiserte forbedringspunktene. Svarfrist er satt til 13. desember 2023.