Tilsynet ble gjennomført i perioden 27. august 2021 til 23. februar 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor sin planlegging og utførelse av bemannede undervannsoperasjoner på Johan Sverdrup er i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Krav for løfteoperasjoner under vann
  • Oppfølging av styringssystem

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Krav til kompetanse
  • Kjennskap til beredskapsressurser på norsk sokkel
  • Beredskapsøvelse
  • Kvalifikasjoner og kompetanse for personell med særlig ansvar for dykking

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 27. mai 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.