Hopp til hovedinnhold

§ 16 Generelle krav til analyser

Den ansvarlige skal sikre at det utføres analyser som gir det nødvendige beslutningsgrunnlaget for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Ved utføring og oppdatering av analysene skal det brukes anerkjente og formålstjenlige modeller, metoder og data.
Det skal gå klart fram hva som er formålet med den enkelte analysen og hvilke betingelser, forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn.
Den enkelte analysen skal presenteres slik at målgruppene får en nyansert og helhetlig framstilling av analysen og resultatene.
Den ansvarlige skal sette kriterier for utføring av nye analyser og oppdatering av eksisterende analyser ved endringer i betingelsene, forutsetningene, kunnskap og avgrensningene som enkeltvis eller samlet påvirker risikoen forbundet med virksomheten.
Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal ha en samlet oversikt over de analysene som er utført og utføres. Det skal sikres nødvendig konsistens mellom analyser som utfyller eller bygger på hverandre.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

Begrepet analyser er her brukt i vid forstand. Spesifikke krav til enkelte analyser er gitt i de øvrige paragrafene i dette kapittelet, i innretnings- og aktivitetsforskriften, og i teknisk og operasjonell forskrift.
Med anerkjente metoder og modeller som nevnt i første ledd, menes de metoder og modeller som er testet ut og validert før bruk. Med formålstjenlige metoder og modeller som nevnes i første ledd, menes at ulike modeller og metoder skal vurderes og velges i forhold til den enkelte analysens formål og behov for beslutningsstøtte.
Kravet om å bruke anerkjente og formålstjenlige data som nevnt i første ledd, innebærer blant annet at dataenes representativitet, gyldighet og begrensninger skal synliggjøres.
Med målgrupper som nevnt i tredje ledd, menes blant annet beslutningstakere, arbeidstakere og deres tillitsvalgte.
Kravet til å etablere kriterier for oppdatering av eksisterende analyser eller utførelse av nye analyser som nevnt i fjerde ledd, gjelder for endringer eller avvik i forhold til formål, begrensninger, antakelser og forutsetninger lagt til grunn i eksisterende analyser. Kriteriene skal etableres kun med tanke på å sikre nødvendig beslutningsgrunnlag som nevnt i første ledd.

Shelf Drilling – Shelf Drilling Barsk – SUT-tilsyn – vedlikeholdsstyring

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Equinor - Sleipner og Sture - kjemikaliestyring

Publisert: 7. mai 2024

Avvik

ConocoPhillips og AF Offshore Decom - Tor - fjerning av innretning

Publisert: 3. mai 2024

Avvik

Equinor – Hammerfest LNG – gransking av gasslekkasje

Publisert: 20. mars 2024

Avvik

AKOFS Offshore/Archer – AKOFS Seafarer - styring av arbeidsmiljø for egne ansatte og entreprenører

Publisert: 19. september 2023

Avvik

Noble Drilling - Noble Integrator - styring av materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 16. mai 2023

Avvik

Equinor – Statfjord C – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 14. april 2023

Avvik

Gassco – Kårstø – elektriske anlegg

Publisert: 13. april 2023

Avvik

Okea – Draugen - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 13. mars 2023

Avvik

OKEA - Draugen - utarbeidelse og verifikasjon av konstruksjonsanalyser

Publisert: 10. mars 2023

Avvik

Equinor – Heidrun – fullintegrerte borekontrakter, implementering av IO3

Publisert: 3. januar 2023

Avvik

Odfjell – Deepsea Atlantic – risikostyring, elektrisk anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 8. desember 2022

Avvik

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Equinor – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Prosafe – Safe Boreas – beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Transocean Offshore – Transocean Equinox – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 28. juli 2022

Avvik

Equinor - Statfjord B - logistikk, materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 2. juni 2022

Avvik

Veltec - styring av arbeidsmiljørisiko ved arbeid på Equinor Mongstad

Publisert: 30. mai 2022

Avvik

Equinor - Gullfaks C - styring av storulykkesrisiko og barrierer

Publisert: 24. mai 2022

Avvik

Aker BP – bærende konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 3. mai 2022

Avvik

Repsol - Yme Inspirer – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 14. mars 2022

Avvik

Pålegg til Rowan – Rowan Viking – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 10. mars 2022

Avvik

Seadrill – West Phoenix – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. mars 2022

Avvik

Equinor - Snorre A – barrierestyring

Publisert: 28. januar 2022

Avvik

Island Offshore – Island Constructor – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. januar 2022

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

Esso - Slagentangen - planar, løysingar og arbeidsmiljørisiko i avviklings- og fjerningsfasane

Publisert: 25. oktober 2021

Avvik

Equinor - Mongstad - styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. september 2021

Avvik

Transocean Services – styring av organisatoriske endringer

Publisert: 16. august 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Equinor - Visund - teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljøstyring

Publisert: 17. juni 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta

Publisert: 12. mars 2021

Avvik

Pålegg til Gassco og Equinor – Kårstø – gransking av elektrohendelse med personskade

Publisert: 11. mars 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Norne FPSO – risiko- og barrierestyring

Publisert: 22. februar 2021

Avvik

Equinor - Sture – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. februar 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

Wintershall Dea – Brage – kran og løft og vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. november 2020

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – elektriske anlegg

Publisert: 7. oktober 2020

Avvik

Equinor - innføring av IO3-modellen – Oseberg Sør

Publisert: 9. september 2020

Avvik

Equinor – Norne – arbeidsmiljø

Publisert: 20. april 2020

Avvik

Dolphin - Borgland Dolphin - arbeidsmiljøstyring og elektriske anlegg

Publisert: 23. mars 2020

Avvik

Aker BP - Ærfugl - design og fabrikasjon av EHTF produksjonsrør

Publisert: 19. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - Akofs Seafarer - arbeidsmiljø

Publisert: 9. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

SUT-Tilsyn Seadrill - West Bollsta - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. januar 2020

Avvik

Lundin – Edvard Grieg – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. januar 2020

Avvik

Pålegg til Rowan - Tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Gassco - Draupner S og E

Publisert: 22. november 2019

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Pålegg etter gransking av hendelse med hydrater i sikkerhetsventiler

Publisert: 5. september 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 22. august 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - elektriske anlegg

Publisert: 19. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. august 2019

Avvik

Equinor og COSL – bore- og brønnoperasjoner – Troll

Publisert: 7. august 2019

Avvik

Pålegg - Equinor - Oseberg A - alarmbelastning og Human Factors

Publisert: 27. juni 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - tekniske barrierer og oppfølging av kondensatlekkasje

Publisert: 6. juni 2019

Avvik

Pålegg til Aker BP - Ula D og P - logistikk og styring av helserisiko

Publisert: 23. mai 2019

Avvik

KCA Deutag - Askepott - arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Gassco - Statpipe - Drift og vedlikehold av betongkulverten

Publisert: 20. desember 2018

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Reacher - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring, logistikk og beredskap

Publisert: 9. november 2018

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Equinor - Kristin - Materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 18. oktober 2018

Avvik

Equinor - Mongstad - Arbeidsmiljø

Publisert: 25. september 2018

Avvik

ENI og Transocean - Songa Enabler - Bore- og brønnoperasjoner og beredskap

Publisert: 24. august 2018

Avvik

Seadrill - West Elara - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 20. juli 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk X - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Equinor - Gina Krog - Materialhåndtering, arbeidsmiljø, teknisk sikkerhet og barrierer

Publisert: 28. juni 2018

Avvik

OSM Offshore AS - Haven - Vedlikeholdsstyring og teknisk tilstand

Publisert: 26. juni 2018

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 8. juni 2018

Avvik

Point Resources - Jotun A - Styring av risiko, vedlikehold og barrierer i drift

Publisert: 7. juni 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

COSL Drilling Europe - COSLInnovator - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 25. mai 2018

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Permanent plugging av brønner

Publisert: 13. februar 2018

Avvik

Aker BP - Ivar Aasen - Arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 24. januar 2018

Avvik

Aker BP - Valhall - HMS-forhold i bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 19. desember 2017

Avvik

Aker BP - Alvehim - Risikostyring

Publisert: 8. november 2017

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Intrepid - Beredskap og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 19. juli 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Elektrisk anlegg

Publisert: 17. juli 2017

Avvik

Statoil - Utvikling og Produksjon Norge - Oppfølging av endringer

Publisert: 28. juni 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 26. juni 2017

Avvik

Statoil - Troll C - Beredskap - Logistikk - Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. mai 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Tekniske barrierer - Vedlikeholdsplanlegging

Publisert: 3. august 2016

Avvik

Wintershall - Brage - Elektriske anlegg

Publisert: 9. juni 2016

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Barrierestyring

Publisert: 25. mai 2016

Avvik

Statoil - Valemon - Styring av beredskap og kran og løft

Publisert: 12. januar 2016

Avvik

Prosafe - Safe Scandinavia - Teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring og beredskap

Publisert: 3. november 2015

Avvik

Floatel International - Floatel Superior - Beredskap og risikoutsatte grupper

Publisert: 14. oktober 2015

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik

Statoil - Oseberg C - Barrierestyring

Publisert: 3. mars 2015

Avvik

COSL Drilling - COSLPromoter - Risikostyring

Publisert: 28. juli 2014

Avvik

Statoil - Heimdal - Oppfølging av storulykke- og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

GDF SUEZ - Gjøa - Barrierestyring, prosesssikkerhet, teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

Statoil - Statfjord C - Barrierestyring

Publisert: 17. juli 2014

Avvik

Odfjell og Lundin - Island Innovator - brønnkontroll

Publisert: 4. juli 2014

Avvik

Diamond Offshore Netherlands B.V. – Ocean Vanguard

Publisert: 3. juli 2014

Avvik

Statoil - Gina Krog - Barrierestyring

Publisert: 9. mai 2014

Avvik

Maersk Drilling Norge AS - Mærsk Guardian - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. april 2014

Avvik

Marathon Oil Norge AS - Alvheim FPSO - Tekniske og operasjonelle barrierer

Publisert: 22. april 2014

Avvik

Statoil - Troll C - Barrierestyring - Teknisk sikkerhet - Elektro

Publisert: 21. mars 2014

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Barrierestyring

Publisert: 5. mars 2014

Avvik