Tilsynet ble gjennomført fra 20. mai til 3. juni 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere Prosafes etterlevelse av HMS-regelverket innenfor fagområdene arbeidsmiljø og beredskap på Safe Boreas.

Resultat

Tilsynet identifiserte 13 avvik. Dette omfattet:

 • Systematisk trening av beredskapsorganisasjonen
 • Sikring av rømningsveier og mønstringsområder
 • Brannstasjoner
 • Hodesett i livbåt og MOB
 • Redningsvester
 • Nødbelysning i rømningsvei
 • Vernetjeneste
 • Felles stedlig arbeidsmiljøutvalg
 • Styring av risiko for muskel- og skjelettplager
 • Styring av psykososialt arbeidsmiljø
 • Oppfølging av kjemisk helserisiko
 • Støyeksponering
 • Personlig verneutstyr

I tillegg observerte vi ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

 • Merking og skilting

Hva skjer nå?

Vi har bedt Prosafe innen 27. september 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil håndtert, samt gis oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.