Tilsynet ble gjennomført i perioden 24. mai til 9. juni 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at AKOFS og Archer sin styring av arbeidsmiljø samsvarte med krav i regelverket samt å følge opp avvik fra tidligere tilsyn innen arbeidsmiljø fra SUT-prosess i 2020.

Resultat

Vi identifiserte seks avvik rettet mot AKOFS, knyttet til:

  • analyse av arbeidsmiljøet
  • oppfølging av kjemisk helsefare
  • oppfølging av støy
  • oppfølging av hånd/arm-vibrasjon
  • personlig verneutstyr
  • rutiner for analyse av alarmbelastning

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkt rettet mot AKOFS, knyttet til:

  • HMS-opplæring mot ledende personell

Vi identifiserte også to forbedringspunkter rettet mot Archer, knyttet til:

  • HMS-opplæring for ledende personell
  • analyse av psykososialt arbeidsmiljø

Hva skjer videre?

Vi har bedt Archer og AKOFS Offshore redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist for Archer er satt til 19. september 2023, mens AKOFS har fått svarfrist 18. oktober 2023.