Noble Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Noble Lloyd Noble.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 26. til 29. april 2021 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Noble Lloyd Noble.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt. Tilsynet inngikk som en del av vår saksbehandling av mottatt SUT søknad.

Resultat

Det ble identifisert 12 avvik knyttet til:

 • SUT-søknaden og samsvarsmålinger
 • Nødkraftforsyning
 • Tennkildeutkobling
 • Ventilasjonsanlegg
 • Nødbelysning
 • Aktiv brannbekjempelse
 • System for åpen drenering
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Risikoanalyser og varmelaster
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Elektriske anlegg – tekniske forhold
 • Kompetanse, trening og øvelser

Hva skjer videre?

Vi har bedt Noble Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.