Tilsynet ble gjennomført 2. og 3. februar 2023 i forbindelse med søknad om utvidet levetid for innretningen. 

Mål 

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan OKEA sikrer at nødvendige analyser for å dokumentere konstruksjonsintegritet for utvidet levetid på Draugen, blir utført i henhold til krav i regelverket. 

Resultat 

Vi identifiserte ett avvik under tilsynet. Dette var knyttet til oppfølging av leverandører. 

Videre identifiserte vi fire forbedringspunkter. Disse gjaldt: 

  • Dokumentasjon av skråstag i flammetårn 
  • Bruk av målte data for overvåking og registrering av tilstand 
  • Avviksbehandling av avvik fra industristandard 
  • Underlag for konstruksjonsanalysene 

Hva skjer videre? 

Vi har bedt OKEA redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 31. mars 2023.